Niet aangemeld Skip Navigation Links

Uittreksel bewijs aangifte vertrek naar het buitenland

  • Identificatie
  • Invullen gegevens
  • Overzicht
  • Afgewerkt

Wie ben je?

Dit e-Loket gebruikt je persoonsgegevens. Je moet je dus eerst identificeren. Vul je gegevens manueel in of gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer of maak gebruik van de applicatie itsme®. Je hebt ook de mogelijkheid om je aan te melden met een federaal token.

Het is mogelijk dat via deze identificatiemethode een aantal persoonsgegevens automatisch worden ingevuld, zoals je naam, voornaam en rijksregisternummer.

Via onze partner e-Contract kan je nakijken of je browser het uitlezen van de identiteitskaart ondersteunt. Heb je technische problemen? Check dan even de pagina met "veel gestelde vragen". 

Klik hieronder om je aan te melden.

Ontwikkeld door Cevi ©