Bezwaarschrift - Dendermonde

  • Identificatie
  • Invullen gegevens
  • Overzicht
  • Afgewerkt


BEZWAARSCHRIFT


Met mijn schrijven van heden, dien ik bezwaar in tegen de op mijn naam gevestigde belasting.
 
 
 
 
  
Het rijksregisternummer mag niet gebruikt worden zonder machtiging of voor andere doeleinden dan die waarvoor machtiging is verleend. 
 
 
 
 
 
 
 
Het rijksregisternummer mag niet gebruikt worden zonder machtiging of voor andere doeleinden dan die waarvoor machtiging is verleend. 
 
 
 
 
 
Bijlage (Toegelaten bestandstypes: doc, docx, jpeg, jpg, pdf)
Bijlage (Toegelaten bestandstypes: doc, docx, jpeg, jpg, pdf)
  
De gegevens worden verwerkt conform de algemene verordening gegevensbescherming EU 2016/679 (afgekort als AVG of GDPR).
Ontwikkeld door Cevi ©