Spontane aangifte belasting masten en pylonen - Dendermonde

  • Identificatie
  • Invullen gegevens
  • Overzicht
  • Afgewerkt


BELANGRIJK: Bij gebrek aan aangifte of ingeval de aangifte onvolledig, onjuist of onnauwkeurig wordt ingevuld, zal de belastingspichtige ambtshalve worden belast. Een ambtshalve aanslag gaat steeds gepaard met een belastingsverhoging. Het percentage van deze belastingsverhoging is bepaald op 20% met een minimum van 25 EUR.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Bijlage (Toegelaten bestandstypes: doc, docx, jpeg, jpg, pdf)
Ontwikkeld door Cevi ©