Spontane aangifte onbebouwde kavels in verkaveling Dendermonde

  • Identificatie
  • Invullen gegevens
  • Overzicht
  • Afgewerkt


BELANGRIJK: Bij gebrek aan aangifte of ingeval de aangifte onvolledig, onjuist of onnauwkeurig wordt ingevuld, zal de belastingspichtige ambtshalve worden belast. Een ambtshalve aanslag gaat steeds gepaard met een belastingsverhoging. Het percentage van deze belastingsverhoging is bepaald op 20 %.
Het rijksregisternummer mag niet gebruikt worden zonder machtiging of voor andere doeleinden dan die waarvoor machtiging is verleend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJK INDIEN KINDEREN OUDER DAN 18 JAAR ZIJN:
Gelieve aan te tonen dat u op 01/01/2023 één of meerdere kinderen ten laste had aan de hand van één van deze bewijsstukken:
- attest van het kinderbijslagfonds
- kopie rekeninguitreksel waarop storting kindergeld vermeld staat (januari 2023)
- kopie inschrijvingsbewijs hogere school/universiteit (wordt tevens gebruikt voor het aanvragen van een trein- of busabonnement)
Wanneer u één of meerdere kinderen ten laste hebt en u dit kunt aantonen, kunt u vrijstelling van de belasting krijgen.
De vrijstelling wordt jaarlijks herzien en moet ieder jaar aangetoond worden.

Bijlage(n)
(Toegelaten bestandstypes: doc, docx, jpeg, jpg, pdf)
Attest notaris of kopie notariële akte bijvoegen indien minder dan 3 jaar in uw bezit.
(Toegelaten bestandstypes: doc, docx, jpeg, jpg, pdf)
Attest notaris of kopie notariële akte bijvoegen indien minder dan 6 jaar in uw bezit
(Toegelaten bestandstypes: doc, docx, jpeg, jpg, pdf)
Kopie eerste factuur bijvoegen. (bvb. graven van funderingen, leveren beton voor funderingen, ...)
(Toegelaten bestandstypes: doc, docx, jpeg, jpg, pdf)
Attest notaris of kopie van de notariële akte bijvoegen
(Toegelaten bestandstypes: doc, docx, jpeg, jpg, pdf)
Attest notaris of kopie van de notariële akte bijvoegen
(Toegelaten bestandstypes: doc, docx, jpeg, jpg, pdf)
 
 
Bijlage(n)
(Toegelaten bestandstypes: doc, docx, jpeg, jpg, pdf)
  
De gegevens worden verwerkt conform de algemene verordening gegevensbescherming EU 2016/679 (afgekort als AVG of GDPR).
Ontwikkeld door Cevi ©