Niet aangemeld Skip Navigation LinksFormulieren :: Aanvragen inzake betalingen :: Aanvraag kopie aanslagbiljet inzake provinciebelastingen

Aanvraag kopie aanslagbiljet

  • Identificatie
  • Invullen gegevens
  • Overzicht
  • Afgewerkt


 
Het rijksregisternummer mag niet gebruikt worden zonder machtiging of voor andere doeleinden dan die waarvoor machtiging is verleend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info: de kopie van het aanslagbiljet wordt verstuurd naar het wettelijk adres van de belastingplichtige.
  
De gegevens worden verwerkt conform de algemene verordening gegevensbescherming EU 2016/679 (afgekort als AVG of GDPR).