Niet aangemeld Skip Navigation LinksFormulieren :: Aanvragen inzake betalingen :: Aanvraag overzicht openstaande belastingschulden inzake provinciebelastingen

Aanvraag openstaande schulden

  • Identificatie
  • Invullen gegevens
  • Overzicht
  • Afgewerkt


Het rijksregisternummer mag niet gebruikt worden zonder machtiging of voor andere doeleinden dan die waarvoor machtiging is verleend. 
 
 
 
 
 
  
Info: een kopie van het statusrapport wordt verstuurd naar het wettelijk adres van de belastingplichtige.
De gegevens worden verwerkt conform de algemene verordening gegevensbescherming EU 2016/679 (afgekort als AVG of GDPR).