Bezwaarschrift Brugge

  • Identificatie
  • Invullen gegevens
  • Overzicht
  • Afgewerkt


Met dit formulier dien ik bezwaar in tegen de op mijn naam gevestigde belastingen
 
Naam en adres van de belastingschuldige
 
Vertegenwoordigd door
Het rijksregisternummer mag niet gebruikt worden zonder machtiging of voor andere doeleinden dan die waarvoor machtiging is verleend. 
Bijlage 1 (Toegelaten bestandstypes: pdf, doc, docx, tif, jpg)
Bijlage 2 (Toegelaten bestandstypes: pdf, doc, docx, tif, jpg)
  
De gegevens worden verwerkt conform de algemene verordening gegevensbescherming EU 2016/679 (afgekort als AVG of GDPR).
Ontwikkeld door Cevi ©